Wordt een consult vergoed?

Alle verzekeringen die vallen onder Achmea (uitgezonderd ProLife), CZ, Menzis, ONVZ, ASR en ENO vergoeden (deels) mijn consulten uit het aanvullende pakket “alternatieve geneeswijzen”. Klik hier om te kijken of jouw verzekeraar onder één van deze concerns valt. Informeer voor de zekerheid zelf bij je zorgverzekeraar, vermeld dan mijn AGB zorgverlenerscode: 90034999 en dat ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC.

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik met de 5 natuurgerichte principes en ben ik aangesloten bij de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor jou belangrijk omdat je daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor mogelijk om de consulten te declareren bij je ziektekostenverzekeraar indien je de juiste aanvullende verzekering hebt.

Deze vergoedingen staan doorgaans los van uw eigen risico, je krijgt dus vergoed vanaf het eerste consult! 

Tarieven

Consultprijs : € 60 (incl.BTW).
Tarief voor een langer consult tot anderhalf uur : € 75 (incl. BTW).

De betaling geschied direct na het consult, contant of middels je telefoon (pinnen is helaas niet mogelijk).

Je ontvangt een officiële nota, die u kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Een doorverwijzing van uw huisarts is hiervoor niet nodig.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.